Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) kimdir?

TMGD, tehlikeli maddeler ile iştigal eden firmalara, yaptıkları işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine ve Uluslar arası anlaşmalara uygun bir şekilde yapmaları için danışmanlık yapmak üzere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından sertifika ile yetkilendirilmiş gerçek kişidir.

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilir?

Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı / bölümü ön lisans mezunu olan ve 64 saatlik ADR TMGD eğitimlerini tamamladıktan sonra, Bakanlık tarafından yapılan sınavda 100 üzerinden 70 puan alarak başarılı olan adaylar TMGD olabilirler.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı'nın görevleri nelerdir?

Danışmanın asıl görevi, işletme başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyerek kullanımını sağlamak ve en güvenli yolla bu faaliyetin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında bir danışmanın başlıca görevleri hem ADR’de hem de ilgili yönetmelikte ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Kimler TMGD bulundurmalıdır?

Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, dolduran, boşaltan, paketleyen, gönderen, yükleyen, alıcı ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler ile miktarına bakılmaksızın Sınıf 1, Sınıf 6, Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler TMGD bulundurmak zorundadırlar.

TMGD çalıştırması gereken firmalar hangileridir?

Boya fabrikaları, Demir Çelik firmaları, plastik, metal, ilaç, kimyevi madde, havai fişek, yapı kimyasal malzemeleri, kauçuk, civa, silikon, kolonya, parfüm vb. üreten, taşıyan, depolayan firmalar, hastaneler, oteller, atık tesisleri, gübre fabrikaları,  belediyeler ve daha birçok üretim yapan, taşıyan, depolayan firmalar TMGD çalıştırmak zorundadırlar.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti nasıl olmalıdır?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları, ADR mevzuatına ve bu kapsamda düzenlenmiş ulusal mevzuata çok iyi hakim olmalıdırlar. İşletmeleri uymaları gereken kurallar konusunda yönlendirirken kuralları doğru belirlemelidirler. Firma çalışanlarına gerekli eğitimleri zamanında ve standartlara uygun bir şekilde vermelidirler.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) nedir?

24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı resmi gazetede yayınlanmış, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR kapsamında tehlikeli maddelerin karayolu ile taşımacılığında faaliyet gösteren işletmecilerin alması gereken belgedir.

Kimler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almalıdır?

Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, dolduran, boşaltan, paketleyen, gönderen, yükleyen, alıcı ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler ile miktarına bakılmaksızın Sınıf 1, Sınıf 6, Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler TMFB almak zorundadırlar.