İşletmeler ADR (Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması) ve Ulusal Mevzuatlar çerçevesinde genel hatlarıyla incelediğinde, almanız gereken TMFB (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi) ve TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı) Hizmeti ile ilgili mevzuatlar ve yükümlülükleriniz aşağıda belirtilmiştir.

YASAL MEVZUAT

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 24.10.2013 tarih ve 28801 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve 30.12.2016 tarih ve 29934 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ilişkilendirilen, 22.05.2014 tarih ve 29007 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ ve 19.04.2017 tarih ve 30043 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen kriterlere uygun olarak belgelendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarını istihdam eden, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge’deki şartlara göre kurulmuş olan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları” tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti alma zorunluluğu bulunmaktadır.

İşletmeler aşağıdaki sınıftaki maddeleri bulunduruyor ise, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösterdiğinden bu faaliyet alanlarını kapsayan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almakla yükümlüdür.

ADR hükümlerince belirlenen aşağıdaki sınıflar bulunabilmektedir:

 • a) Sınıf 1 Patlayıcı Maddeler ve Nesneler:
 • b) Sınıf 2 Gazlar:
 • c) Sınıf 3 Alevlenir Sıvılar:
 • d) Sınıf 4.1 Alevlenebilir katı maddeler, kendiliğinden tepkimeye girebilen maddeler, polimerleştirici maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar:
 • e) Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler:
 • f) Sınıf 4.3 Su ile temasında alevlenebilir gaz açığa çıkaran maddeler:
 • g) Sınıf 5.1 Yükseltgen Maddeler:
 • h) Sınıf 5.2 Organik Peroksitler:
 • i) Sınıf 6.1 Zehirli Maddeler:
 • j) Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler:
 • k) Sınıf 7 Radyoaktif Malzemeler:
 • l) Sınıf 8 Aşındırıcı Maddeler:
 • m) Sınıf 9 Muhtelif Tehlikeli Maddeler ve Nesneler: